Autóvezető tagjaink figyelem! Egy nap alatt változott a KRESZ, jogosan büntethetik a rendőrök a mit sem sejtő autósokat!

[caption id="attachment_70" align="alignleft" width="175"]Május 1-től ez a tábla 30 km/h-t is jelent!![/caption] Kedves tagjaink! Ezúton figyelmeztetünk mindenkit, hogy 2013. Április 30-án több pontban változott a KRESZ és már másnap Május 1-én hatályba is lépett. Úgy látszik rekordot döntünk a lehetőségek országainak olimpiáján, csakhogy ebben az esetben az állampolgárok pénztárcájának rovására. Ugyanis ami Április 30-án változik,…

By.

min read

Megosztás

1975_24__20000001A374_015_62

Május 1-től ez a tábla 30 km/h-t is jelent!!

Kedves tagjaink!

Ezúton figyelmeztetünk mindenkit, hogy 2013. Április 30-án több pontban változott a KRESZ és már másnap Május 1-én hatályba is lépett. Úgy látszik rekordot döntünk a lehetőségek országainak olimpiáján, csakhogy ebben az esetben az állampolgárok pénztárcájának rovására. Ugyanis ami Április 30-án változik, de már másnap hatályba is lép azt hogyan tudják meg a polgárok, hogyan készülnek fel a közlekedésben résztvevő autósok mikor nem is tudnak a hírről?  Ráadásul a hatályba lépés után büntethetnek is a rendőrök. Nem a változtatás lenne a probléma, hiszen az a lakosok védelmét szolgálná, hanem az, hogy úgy büntethetik meg a közlekedőket, hogy fogalmuk sincs a változásról. Ez a felháborító! Több pontban is változott egy nap alatt a KRESZ így például a gyermek szállító járműveken, iskolabuszokon kötelező elhelyezni egy 40X40-es fényt kibocsájtó vagy visszaverő táblát. Amennyiben egy ilyen jelzésű autóbusz parkol az út szélén és a buszsofőr a ki és be szállást az autóbusz első és hátsó irányjelzőjének használatával jelzi nem lehet kikerülni illetve elhaladni mellette, ha az úttest nem ad lehetőséget párhuzamos közlekedésre. Ez mind szép és jó, de tudta ön ezt? Ugye nem… Pedig Május 1-től e szabály be nem tartásáért már meg is büntethetik. Továbbá a gyermekeket jelző tábláknál csak 30 km-es sebességgel lehet elhaladni, ha a közúti jelzésekből más nem következik.

E gyors intézkedés és hatályba lépésből  szinte csak arra következtethet a józan ítélőképességű ember, hogy már megint ki akarnak tőle csalni olyasmiért pénzt amiről nem is tudott. De, hogy mi ne beszéljünk mellé, pontosan idézzük az Április 30-án megváltoztatott KRESZ szabályokat amiket már Május 1-től hatályba is léptettek.

Íme:
Idézet a Magyar Közlöny 71. számából Április 30. :
A Kormány 129/2013. (IV. 30.) Korm. rendelete
a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet módosításáról
A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 9. alpontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) 20. §
(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) „Gyermekszállítás” (160/a. ábra): a gyermekeket szállító autóbusz vagy az iskolabusz elején és hátulján
elhelyezett legalább 40×40 cm méretű fényt kibocsátó vagy megvilágított tábla az álló jármű környezetében
gyermekek közlekedésére figyelmeztet. Az így megjelölt
a) úttesten álló autóbuszt – a gyermekek be- és kiszállásának az autóbusz mindkét oldali első és hátsó irányjelzőjének
egyidejű működtetésével jelzett időtartamában – kikerülni, és
b) autóbusz mellett – a párhuzamos közlekedésre nem alkalmas úttesten – elhaladni
tilos.”
2. § Az R. 24. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Lakott területen belül a járművek vezetői kötelesek az elindulási szándékot jelző, menetrend szerint közlekedő
autóbusznak, trolibusznak, az iskolabusznak és a gyermekeket szállító autóbusznak a megállóhelyről való
elindulását (a jobb szélső forgalmi sávba való besorolását) – ha ez hirtelen fékezés nélkül megtehető – lassítással,
szükség esetén megállással is lehetővé tenni. Az autóbusz, az iskolabusz, a gyermekeket szállító autóbusz, valamint
a trolibusz vezetője azonban ilyen esetben is csak akkor indulhat el, ha meggyőződött annak veszélytelenségéről.”
3. § Az R. 26. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A 16. § (1) bekezdés q) pontjában meghatározott jelzőtábla (84. ábra) alatt elhelyezett kiegészítő jelzőtáblán
megjelölt távolságon belül – ha a közúti jelzésekből más nem következik – legfeljebb 30 km/óra sebességgel szabad
közlekedni.”
4. § Az R. 39/A. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(Lakó-pihenő övezetbe – a „Lakó-pihenő övezet” jelzőtáblától a „Lakó-pihenő övezet vége” jelzőtábláig terjedő területre –
csak a következő járművek hajthatnak be:)
„g) a mozgáskorlátozott személy által vezetett vagy az őt szállító jármű és annak vezetője.”
5. § (1) Az R. 40. § (5) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Tilos megállni:)
„i) autóbuszöbölben, kivéve
ia) a kijelölt megállóhelyen megálló autóbuszt (trolibuszt), villamost,
ib) az utasok ki- és beszállásának idejére a személytaxit, a betegszállító gépjárművet, az iskolabuszt és a gyermekeket
szállító autóbuszt, továbbá
ic) 20 és 6 óra között a kommunális szemét szállítására szolgáló járművet;”
(2) Az R. 40. § (5) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:
(Tilos megállni:)
„n) autóbusz forgalmi sávban, kivéve
na) a kijelölt megállóhelyen megálló autóbuszt (trolibuszt), villamost,
nb) az utasok ki- és beszállásának idejére a személytaxit, a betegszállító gépjárművet, továbbá
nc) 20 és 6 óra között a kommunális szemét szállítására szolgáló járművet.”
(3) Az R. 40. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A járdán a mozgásában korlátozott személy (vagy az őt szállító jármű vezetője) járművével, a betegszállító
gépjármű, az iskolabusz, a gyermekeket szállító autóbusz, a kerékpár, a kétkerekű segédmotoros kerékpár és
a kétkerekű motorkerékpár a (8) bekezdésben említett egyéb feltételek fennállása esetén akkor is megállhat, ha
a megállást jelzőtábla vagy útburkolati jel nem engedi meg.”
6. § Az R. 48. § (12) bekezdés nyitó szövegrésze és a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„(12) Iskolabusszal abban az esetben szabad közlekedni, ha:
a) a 20. § (6) bekezdésében meghatározott táblával és „Gyermekszállítás” felirattal megjelölték,”
7. § Az R. 51/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„51/A. § A 13. § (1) bekezdés g/1. és i/1. pontjában, a 14. § (13) bekezdésében, a 17. § (1) bekezdés e) pontjában,
a 39/A. § (1) bekezdés g) pontjában, a 40. § (9) bekezdésében és a 41. § (3) bekezdésében említett jogosultság azt
a mozgásában korlátozott személyt, valamint a mozgásában korlátozott személyeket szállító jármű vezetőjét illeti
meg, aki a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló kormányrendelet szerint a parkolási
igazolványt a járműben elhelyezte.”
8. § Az R. 1. számú függelék II. fejezete a következő y/1. ponttal egészül ki:
(A közúti járművekkel kapcsolatos fogalmak)
„y/1. Gyermekeket szállító autóbusz: az y) pontba nem tartozó, kizárólag gyermekek, tanulók és felnőtt kísérőjük
szállítására igénybe vett – nem menetrend szerint közlekedő – autóbusz, amelyet a 20. § (6) bekezdésében foglaltak
szerint a „Gyermekszállítás” táblával, továbbá „Gyermekszállítás” felirattal megjelöltek.”
9. § Ez a rendelet 2013. május 1-jén lép hatályba.

A NESZE vezetője ugyanakkor azt is leszögezte, hogy minden tagjukat, akit emiatt bírságolnak meg, jogászaik meg fognak védeni, mert ilyen rövid idő alatt szabályt hozni majd ezért büntetni inkorrekt és sérti a jogbiztonság elvét, amit ők hajlandóak akár nemzetközi bíróság előtt is bizonyítani.

Megosztás

Ez a webhely cookie-kat használ szolgáltatásai biztosításához és a forgalom elemzéséhez.