A NESZE Tagdíjfizetési szabályzata

PREAMBULUM   A Nesze Elnöksége, a TAGDÍJAT rendesen, alapszabályban meghatározott minden hó 15-ig, időpontban fizetők érdekeinek és a szervezet gazdálkodásának, költségvetésének védelmében, a következő határozatot hozta, melyet 2014.02.01-n a Nesze megismételt Taggyűlésén a tagokkal szavazásra bocsát, hogy a tagság döntése, határozata által, 1/1/2014/NT Határozat számon rögzítésre kerüljön. Továbbiakban:    HATÁROZAT A NESZE TAGJAINAK ÉS KÖZPONTI…

By.

min read

Megosztás

PREAMBULUM

 

A Nesze Elnöksége, a TAGDÍJAT rendesen, alapszabályban meghatározott minden hó 15-ig, időpontban fizetők érdekeinek és a szervezet gazdálkodásának, költségvetésének védelmében, a következő határozatot hozta, melyet 2014.02.01-n a Nesze megismételt Taggyűlésén a tagokkal szavazásra bocsát, hogy a tagság döntése, határozata által, 1/1/2014/NT Határozat számon rögzítésre kerüljön.

Továbbiakban: 

 

HATÁROZAT

A NESZE TAGJAINAK ÉS KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉDELMÉRŐL

 

1. A tagdíj fizetés rendjének módosításáról

 

Az új belépők 2014.02.01.-től, a havi tagdíjat a következő módon fizethetik meg:

1)

a)készpénzben, a szervezet központjában, házi pénztárban, egy összegben 6 havi, vagy 12 havi tagdíjat,

b) vagy készpénzben, postai befizetési csekken, rózsaszín utalványban (mely szintén házipénztári befizetésnek minősül) egy összegben 6 havi, vagy 12 havi tagdíjat.

 

2)a saját készpénzforgalmi, banknál vagy pénzintézetnél vezetett számláról, beszedési megbízással, melyre a rendszeresített formanyomtatványt a belépni kívánó tag, kitöltve eljuttatja számlavezető bankjához, pénzintézetéhez, hogy azt havonta a szervezet le tudja vonni, az alapszabályban meghatározott minden hónap 15-n.

 

3) a 2014.02.01.-e előtt belépett tagok számára, 6-hónap türelmi idő biztosított az új tagdíj fizetési feltételek szerinti átállás megvalósítása céljából. 

Kivételt képez azon tag, vagy tagok, akinek folyamatos, havi átutalási megbízása jelenleg is érvényben van folyószámlájáról, és a határozat meghozatalának időpontjában, tagsági díja rendezett, elmaradással nem rendelkezik.

 

2. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

1)

a) Amennyiben a tagdíj levonása fedezethiány miatt nem realizálódhat, a tag késedelembe esik.

b) a tagdíj késedelem kiegyenlítését pótolhatja a tag, saját maga által kezdeményezett: 

-átutalással

-házipénztári befizetéssel

-postai rózsaszín utalványon történő befizetéssel(mely házipénztári befizetésnek minősül) minden hó 25 napjáig legkésöbb.

2) Amennyiben a jelen határozatban foglalt 2. 1)b) pontnak nem tesz eleget a tag, úgy havi késedelembe esik.

Ezen késedelem, amennyiben a fent említett rendelkezések és eljárási rend ellenére eléri a 2 hónap elmaradást, a tagnak nyújtott térítésmentes, ingyenes jogsegély szolgálat és annak mindennemű szolgáltatása kedvezményessé, de térítéskötelessé válik.

Ezen térítési kötelezettséget a jogsegély szolgálat tisztviselője vagy a szerződésben álló ügyvédi iroda vezető ügyvédje határozza meg.

3) Amennyiben a jelen határozatban foglalt 2. 1)b) pontnak nem tesz eleget a tag, és tagdíj fizetési késedelme elérte 2 hónapot, úgy a tagkártya, a szervezet által partnereinél nyújtott szolgáltatási kedvezményét elveszti. A késedelmes tag tagszáma a szervezet partnereinek megküldésre kerül.

Ez a tíltás a szervezet partnereinél mindaddig fennáll, amíg a tag a késedelmét ki nem egyenlíti a jelen határozatban foglalt 2. 1)b) rendelkezései szerint.

 

3. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

1) 

a)Jelen határozat hatálya fennmarad, amíg azt a szervezet Elnöksége, elnökség határozatának egyhangú döntésével azt nem módosítja, vagy hatályon kívül nem helyezi,

b) vagy amíg a szervezet határozatképes Taggyűlése 2/3-os többséggel, határozati döntésével azt nem módosítja, vagy hatályon kívül nem helyezi.

 

Jelen határozat célja csak, és kifejezetten a Nesze műkődését, tagjainak megelégedettségét, gazdasági működőképességének, fizetőképességének megőrzését és védelmét hivatott szolgálni.

 

Megosztás

Ez a webhely cookie-kat használ szolgáltatásai biztosításához és a forgalom elemzéséhez.