Információk képzési támogatást kérőknek

A munkaerő-piaci képzés támogatása olyan foglalkoztatást elősegítő aktív eszköz, amellyel a

By.

min read

Megosztás

A munkaerő-piaci képzés támogatása olyan foglalkoztatást elősegítő aktív eszköz, amellyel a

munkanélküli vagy a munkaviszonyban álló, de munkanélküliséggel veszélyeztetett rétegek képzésével növelhető az elhelyezkedési esély, illetve a munkahely megtartása.

A támogatás célja:

Az álláskeresők vagy a munkaviszonyban állók elhelyezkedési esélyének javítása, illetve a munkahely megtartásának elősegítése.

Támogatható az állami foglalkoztatási szerv által felajánlott, vagy elfogadott képzése annak a személynek, akiálláskereső,

·         25. életévét – felsőfokú végzettségű személy esetén 30. életévét – nem töltötte be, és a tanulói, hallgatói jogviszonya megszűnését követően álláskeresési támogatásra nem szerzett jogosultságot,

·         gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, illetőleg terhességi–gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesül (abban az esetben támogatható, ha a képzés időtartama hetente nem haladja meg a 20 órát, és a gyermekgondozási segélyben részesülő személy képzése a gyermek egy éves – gyermekgondozási díj folyósítása esetén másfél éves – korának betöltését követően kezdődik meg, valamint a gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban részesülő személy keresőtevékenységet nem folytat),

·         rehabilitációs járadékban részesül,

·         közhasznú munkavégzésben vesz részt és a képzésben való részvételt vállalja,

·         munkanélküliséggel fenyegetett munkaviszonyban álló,

·         rokkantsági nyugdíjas, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rokkantsági járadékban részesülő személy – beleértve a teljesen munkaképtelen minősítéssel rendelkezőt is -, ha szakmai alkalmassági vizsgálat igazolja, hogy a képzést követően a foglalkozás gyakorlására munkaviszony vagy egyéni vállalkozás keretében alkalmas.

 

A képzéssel kapcsolatos költségek részben vagy egészben történő megtérítése adható támogatásként.

 

Képzésben résztvevő álláskeresők támogatásának módjai:

 

Képzési támogatásként a regisztrált álláskeresőnek:

·         keresetpótló juttatás,

·         és képzési költség adható.

 

A képzési támogatás keretében az alábbi költségek téríthetők meg:

·         képzési költség és a vizsga díja,

·         utazási költség megtérítése a képzés helyszíne és a lakóhely között,

·         étkezési költségtérítés,

·         szállás költségtérítés.

 

A támogatás mértéke:

·         A képzéshez kapcsolódó költségek részben vagy egészben megtéríthetők.

·         A keresetpótló juttatás összege a megállapításakor hatályos kötelező legkisebb munkabérnek megfelelő összeg.

A támogatás időtartama és mértéke a régió, illetve a kirendeltség vonzáskörzete munkaerő-piaci helyzetétől függően eltérő lehet.

 

Utazási kedvezmények:

A támogatott képzésben résztvevő álláskereső a lakóhelye (tartózkodási helye) és a képzés helye között korlátlan számú, helyközi utazásra érvényes, átlagosan 90%-os kedvezményű menetjegy igénybevételére jogosult. 

     

A képzésben résztvevő jogosult:

a)  A munkaügyi központtal együtt kiválasztani a támogatott képzés irányát,

b)  a munkaügyi központ által vezetett jegyzéken szereplő képző intézmények közül kiválasztani azt a képző intézményt, amely által nyújtott képzésben részt vesz,

c)  a munkaügyi központ által felajánlott vagy elfogadott képzés támogatásáról szóló hatósági szerződést megkötni,

d)  a képzés lebonyolítása feltételeinek megismerésére, és a megkötött hatósági, illetve felnőttképzési szerződésben foglaltak teljesülésének nyomon követésére.

 

Részletesebb felvilágosításért kérjük, forduljon a munkaügyi központ lakóhelye szerint illetékes kirendeltségének munkatársaihoz.

   

A támogatás jogszabályi alapja:

·         A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény

·         A szakképzésről szóló 2011. CLXXXVII. törvény

·         6/1996. (VII.16.) MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerő-piaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról

·         A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény

 

Részletesebb felvilágosításért kérjük, forduljon a munkaügyi központ lakóhelye szerint illetékes kirendeltségének munkatársaihoz.

Megosztás

Ez a webhely cookie-kat használ szolgáltatásai biztosításához és a forgalom elemzéséhez.