Tagozataink – Avagy a NESZE felépítése

      Önálló szakmai- és érdeklődés szerinti tagozataink     1.     Közlekedési Tagozat 2.     Postai Dolgozók Tagozata 3.     Személy- és Vagyonőr Tagozat 4.     Közszolgálati Dolgozók Tagozata 5.     Audi Dolgozók Tagozata 6.     Tudományos Tanács      7. Egészségügyi Dolgozók Tagozata      8. Karbantartói Tagozat      9. Szabadidő Tagozat      10. Távközlési Tagozat      11. Könyvelési Tagozat…

By.

min read

Megosztás

NSZ SZERVEZETI FELPTS 2016.10.01

 

 

 

Önálló szakmai- és érdeklődés szerinti tagozataink

 

 

1.     Közlekedési Tagozat

2.     Postai Dolgozók Tagozata

3.     Személy- és Vagyonőr Tagozat

4.     Közszolgálati Dolgozók Tagozata

5.     Audi Dolgozók Tagozata

6.     Tudományos Tanács

     7. Egészségügyi Dolgozók Tagozata

     8. Karbantartói Tagozat

     9. Szabadidő Tagozat

     10. Távközlési Tagozat

     11. Könyvelési Tagozat

 

 

Röviden Tagozatainkról:

 

1. Közlekedési Tagozat:

A Közlekedésben dolgozó alkalmazottak, kis vállalkozók léphetnek be ebbe a tagozatba (pl.:BKV, MÁV, Volán, Mahart, Orange Ways, Euro Lines társaságok alkalmazottai). 2014. Januárjában alapítva.

 

2. Postai Dolgozók Tagozata:

Magyar Posta Zrt.-nél alkalmazásban álló tagjai érdekének képviseletére, alapszabályban vállalt kötelezettségének eleget téve rendelkezik határozatában a POSTAI DOLGOZÓK TAGOZATA létrehozásáról. Ennek bármely Postai alkalmazott lehet a tagja. 2014. Áprilisában alapítva.

 

3.Személy- és Vagyonőri Tagozat:

A vagyonvédelmi, biztonsági cégeknél, valamint, a 2005. évi CXXXIII. TÖRVÉNY, 1 §. -ban felsoroltak alapján, alkalmazotti státusban lévő tagjai számára a NESZE létrehozott egy képviseleti tagozatot, a munkáltatóknál való érdekeik képviseletére, mely 1/5/2014/NE határozat számon rögzítésre került. 2014. Augusztusában alapítva.

 

4. Közszolgálati Dolgozók Tagozata:

Az állam és a köz szolgálatában álló személyek foglakoztatási jogviszonyával kapcsolatos érdekeinek előmozdítása és megvédése érdekében – a „Közszolgálati Dolgozók Tagozata” elnevezéssel új tagozatot létesített a NESZE. A tagozat keretein belül – a NESZE általános célmeghatározásán felül – elődlegesen a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény, a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény, valamint a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény alapján foglalkoztatási jogviszonyban lévő tagjainak a munkáltatóiknál történő képviseletét kívánja ellátni. A tagozatot létrehozó határozat az 1/7/2014/NE számon rögzítésre került. 2014. Julisában alapítva.

 

5. Tudományos Tanács:

A tagság egyetemes tudományos, kutatási, oktatási, kulturális, (ipar)művészeti és sporttevékenységének minőségi javítása és magasabb szintű fejlesztése érdekében – „TUDOMÁNYOS TANÁCS” elnevezéssel új tagozatot létesített. A tagozat keretein belül – a NESZE általános célmeghatározásán felül – elsődlegesen a fenti célra irányuló tevékenységet kifejtő tagjai, ezen tevékenységgel kapcsolatos képviseletét kívánja ellátni. A tagozatot létrehozó határozat az 1/8/2014/NE számon rögzítésre került. 2014. Augusztusában alapítva.

 

6. Egészségügyi Dolgozók Tagozata:

A tagságunk azon dolgozóinak csoportját foglalja magában, akik a Magyar egészségügy bármely területén, vagy intézményében dolgoznak alkalmazotti státusban. A nemzeti Szakszervezet a Tagozatot 2015.10.28-án alapította, mely határozat a Tagozat tagjainak megjelenését követően egy Tagozati Taggyűlést követően került jegyzőkönyvben is rögzítésre az alábbi iktatási számon: 06/01/2015/NESZE. A Tagozat tagjai lehetnek azon dolgozók akik a tagozatot támogatni kívánják, valamint az alábbi vonatkozó jogszabályok időbeni, térbeni hatálya alá esnek, melyek a következők: 2012. évi I. tv. (a unka törvénykönyvéről), 2012. évi LXXXVI. tv a munka törvénykövéről szóló 2012. évi I. tv hatályba lépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról (MTH.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. (KJT.), az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. tv., a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.

A Nemzeti Szakszervezet elnöksége a Tagozat alapítására külön határozatot nem hozott, mivel a Tagozat meglapítását és annak tisztségviselőinek megválasztását a Tagozat tagsága Tagozati Taggyűlésen mondta ki egyhangú szavazással, mely jegyzőkönyvben került rögzítésre, mely így a Tagozati Taggyűlés napjától hatályos.

 

7. Karbantartói Tagozat:

 A Karbantartási Tagozat hivatott a Tagság gépjárműveinek szervizelését, javítását, karbantartását és vizsgáztatását kedvezményesen lebonyolítani.

8. Szabadidő Tagozat:

A Szabadidő Tagozat a szervezeten belül, ami hivatott a Tagság kirándulásait, szabadidő programjait kedvezményesen lebonyolítani.

9. Távközlési Tagozat:

Távközlési Tagozat hivatott a Tagság kedvezményes telekommunikációs igényeit kedvezményes tarifákkal és szolgáltatásokkal kielégíteni (Tv, internet, mobiltelefon és vezetékes telefon szolgáltatásokkal)

10. Könyvelési Tagozat:

A Tagozat a Tagság könyvelésekkel, adóbevallásokkal és nyugdíjakkal, illetve azok számfejtésére és kiszámításával foglalkozó Tagozat.

Megosztás

Ez a webhely cookie-kat használ szolgáltatásai biztosításához és a forgalom elemzéséhez.