Tudományos Tanács

1/8/2014/NE A NESZE ELNÖKSÉGÉNEK HATÁROZATA TUDOMÁNYOS TANÁCS ALAPÍTÁSÁRÓL (HATÁLYBA LÉPÉS: 2014.08.27.)     PREAMBULUM     A Nesze Elnöksége, a mai napon döntött arról, hogy – a tagság egyetemes tudományos, kutatási, oktatási, kulturális, (ipar)művészeti és sporttevékenységének minőségi javítása és magasabb szintű fejlesztése érdekében – „TUDOMÁNYOS TANÁCS” elnevezéssel új tagozatot létesít. A tagozat keretein belül –…

By.

min read

Megosztás

1/8/2014/NE

A NESZE ELNÖKSÉGÉNEK HATÁROZATA

TUDOMÁNYOS TANÁCS

ALAPÍTÁSÁRÓL

(HATÁLYBA LÉPÉS: 2014.08.27.)

 

 

PREAMBULUM

 

 

A Nesze Elnöksége, a mai napon döntött arról, hogy – a tagság egyetemes tudományos, kutatási, oktatási, kulturális, (ipar)művészeti és sporttevékenységének minőségi javítása és magasabb szintű fejlesztése érdekében – „TUDOMÁNYOS TANÁCS” elnevezéssel új tagozatot létesít. A tagozat keretein belül – a NESZE általános célmeghatározásán felül – elsődlegesen a fenti célra irányuló tevékenységet kifejtő tagjai, ezen tevékenységgel kapcsolatos képviseletét kívánja ellátni. A tagozatot létrehozó határozat az 1/8/2014/NE számon rögzítésre kerül.

 

 

Továbbiakban: 

 

 

HATÁROZAT

A NESZE TUDOMÁNYOS TANÁCSA

TAGJAINAK,

VÉDELMÉRŐL ÉS KÉPVISELETÉRŐL

 

 

 

1.      A NEMZETI SZAKSZERVEZET Elnöksége a tagság egyetemes tudományos, kutatási, oktatási, kulturális, (ipar)művészeti és sporttevékenységének minőségi javítása és magasabb szintű fejlesztése érdekében, valamint a tagjai érdekének képviseletére, az alapszabályban vállalt kötelezettségének eleget téve rendelkezik határozatában a TUDOMÁNYOS TANÁCS létrehozásáról.

2.      A tagozat létrehozásának célja, hogy olyan tisztségviselőkkel rendelkező és képviseletre jogosult szervet hozzon létre, amelynek a feladata az, hogy az 1. pontban felsorolt célok érdekében folyamatosan fejlessze a tagság képzettségét és szakirányú jártasságát, valamint rendszeres oktatási tevékenység megvalósításával hozzájáruljon az általános és speciális ismeretek fejlesztéséhez.

3.      A Tudományos Tanács tisztségviselőinek (a Tudományos Tanács Elnöke, Alelnöke, Tiszteletbeli Alelnökei, valamint a vezető tudományos ügyvivői, tiszteletbeli vezető tudományos ügyvivői és tudományos ügyvivői) feladata az, hogy az 1. pontban kitűzött célok megvalósítása érdekében kifejezetten tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, valamint a jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység folytasson.

4.      A Tudományos Tanács tisztségviselőinek kötelessége, hogy az 5. pontban írt feladat meghatározás keretein belül – a saját szakmai képzettségének és tudásának tükrében – folyamatos tudományos elemző és értékelő tevékenységet folytassanak a tagság érdekképviseleti tevékenysége során az érdekkörébe került ügyek vizsgálatával, annak érdekében, hogy a kérdéses területre vonatkozó normák és szabályozások nem szorulnak-e változtatásra.

5.      A Tudományos Tanács tisztségviselői a NESZE Elnökének írásbeli felkérésére a tudományos elemző és értékelő munkásságukkal – a vizsgált ügy/terület kapcsán – a NESZE részvételével zajló tevékenységek, eljárások során megfigyelőként – a szükséges jogfejlesztő tevékenység kifejtése érdekében – közreműködnek.

 

 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

1) 

a) Jelen határozat hatálya fennmarad, amíg azt a szervezet Elnöksége, elnökség határozatának egyhangú döntésével azt nem módosítja, vagy hatályon kívül nem helyezi,

b) vagy amíg a szervezet határozatképes Taggyűlése 2/3-os többséggel, határozati döntésével azt nem módosítja, vagy hatályon kívül nem helyezi.

 

Jelen határozat célja csak, és kifejezetten a Nesze működését, tagjainak megelégedettségét és védelmét hivatott szolgálni.

Megosztás

Ez a webhely cookie-kat használ szolgáltatásai biztosításához és a forgalom elemzéséhez.