,

HOSSZÚHÉTVÉGE KRAKKÓBAN 2015. október 23-25., ünnepihétvége, péntek-vasárnap

Útközben Zakopane, látogatási lehetőség AuschwitzbanésWieliczkában   Egyhosszúhétvégealatt teljesenkikapcsolódhatunk,feltöltődhetünk, utazásunksorán csodaszéptájakonjárunkésvilághírűnevezetességeket keresünk  fel.  A  bájos  krakkói  óvárosban  egybeforr  múlt  és  jelen;  a házakat,tereketjárva visszaléphetünka középkorba,ám ezzelegyidőben élvezhetjüka város mai hangulatát,alengyel vendégszeretetet,ésa különlegeskonyharemekeit.Amájusvégihosszúhétvégekiválóalkalom a kirándulásra, városlátogatásra, ha Krakkóbelvárosának megismerése mellett  van   kedvük   ellátogatni   a   híres   wielickai   sóbányába   és Auschwitzba,háromnap alattháromUNESCO világörökségihelyszíntis felkereshetnek!   1.   nap:   Reggel   indulás …

By.

min read

Megosztás

Útközben Zakopane, látogatási lehetőség AuschwitzbanésWieliczkában

 

Egyhosszúhétvégealatt teljesenkikapcsolódhatunk,feltöltődhetünk, utazásunksorán csodaszéptájakonjárunkésvilághírűnevezetességeket keresünk  fel.  A  bájos  krakkói  óvárosban  egybeforr  múlt  és  jelen;  a házakat,tereketjárva visszaléphetünka középkorba,ám ezzelegyidőben élvezhetjüka város mai hangulatát,alengyel vendégszeretetet,ésa különlegeskonyharemekeit.Amájusvégihosszúhétvégekiválóalkalom a kirándulásra, városlátogatásra, ha Krakkóbelváronak megismerése mellett  van   kedvük   ellátogatni   a   híres   wielickai   sóbányába   és Auschwitzba,háromnap alattháromUNESCO világörökségihelyszíntis felkereshetnek!

 

1.   nap:   Reggel   indulás   Budapestről,   folyamatos  utazás   a   Felvidék gnyörűtájain keresztül Lengyelországbarövidpihenőkkeltközben rövidfotószünetazÁrva folyóföemelkedősziklaszirtreéltÁrva váránál. Koradélutánérkezünkaz UNESCOvilágörökségicímmel kitüntetettszépségesKrakkóba, ahol közös séta keretében megtekintjük az óvároslegfontosabbnevezetességeit:azépkori Európalegnagyobb főterét   (Rynek),   a   hajdan   itt   pezsgő   életet   folytató   polgárok   és kereskek   találkozóhelyeként   szolgáló   árkádos   Poszcsarnokot,   a Mária-templomot, amelynektornyából atatárjárás emlékét őrző harsonaszóhangzik minden óban, és főékessége a kiemelkedő jelentőségű rnbergi művész,VeitStoss15. századi,gazdagon faragott főoltára.Sétánk másodikrészébenelsétálunkaBarbakánhoz,aFlórián– kapuhoz,ésaCollegium Maiushoz,Krakkóhíres egyetemiépületéhez, többekközöttahíreslengyelcsillagászKopernikuszistanult.Szabadidőt követőenestea szálláselfoglalása Krakkóban.

2.nap:Areggelit követőenvisszaindulunkabelvárosbaésbejárjuk a zsidónegyedet(Kazimierz városrész),valamintazegykorikoronáváros történelmiközpontt,aVárnegyedet,amelyaXVII. századigakirályok koronázásiés temetkezési színhelye volt:Királyipalota(Wawel)és a Székesegyház(ittnyugszik többekközöttSzentHedvig, NagyLajos királyunklánya,BáthoryIstván lengyelkirály,erdélyifejedelem). Anap további részébenszabadidő,illetvefakultatívprogramkéntlátogatási lehetőségaKrakkótól 70km-retalálhatóAuschwitz–Birkenau emlékhelyen.A3órásprogramsoránmagyar nyelvűtájékoztató segítségével ismerhetjük megazAuschwitz-ianyatáborésBirkenau koncentrációstábonak eredetihelyszíneit,aII. világháborúésa holokauszt  borzalmait  tényszerűen  bemuta kiállításokat.  Semmilyen más tájékozódáshoz, tisztelgésheznemfoghatóa személyes látogatás élménye,   emlékezete,   a   méltó   megemlékezés   az   áldozatokra.   Az emlékhely1979ótaUNESCOvilágörökségihelyszín.Esterövid szabadidő Krakkóbelvároban,majdéjszakaa szálláshelyünkön.
 
3.nap:Areggelitkövetőenhazaindulásigszabadidő, vagyfakultatív programlehetőgként(korareggel!)kirándulás Wieliczkaba, Európa leghíresebb,többmint800éves,magyarvonatkozásokkal isbíró sóbányájába.Az  UNESCO  világörökség  részét  pező,  a  közel  3  órás program alattlenyűgözővilágtárulelénk,135méterrelaföldalatt csodálhatjukmeg  asóbólkivájt  folyosókat,  termeket,  avízéslevegő formáltaváltozatos  sókristály  alakzatokat.  Abányánkeresztülhaladva sószobrok,asóáltalkialakultpáratlanképdnyek, ésa munkafolyamatot illusztrálóviaszfigurákkísérikutunkat,végülpedig megtekintjük aviláglegnagyobbföldalattitemplomátaSzentKinga kápolnát,  amelyet  l  faragott  padló  és  hatalmas  sókristályokból összeáltottcsillárokdíszítenek.
 
Útközben  hazafelé  megállunk  a  Magas-Tátra  központjában, Zakopaneban,amely Lengyelországlegmagasabbanfekvő városa.Rövid sétátteszünka több,mint2000métermagas csúcsokttmeghúzódó, kitűnőklimatikusadottságokkalrendelkező városban,lesz leheségünk gnyörködni a tradicionális gorál faházakban,hangulatosutcácskákban, vagyválogatniahelyipiacportékáikölésmegkóstolhatjukamessze földön híres sajtokatis. HazaindulásBudapestreadélutániórákban.


VisszaérkezésBudapestreaz estiórákban.

Időpont:   2015. október 23-25.,  ünnepihétge, péntekvasárnap

Indulás:    6:00  BlahaLujzatér(Corvináruház előtti parkoló),6:20Batthyány tér(86osbusz

megállóÓbudafelé)találkozómindkét helyen 10 perccelinduláselőtt.

 

Vidékifelszálsilehetőséggel.

 

Szállás:     3*os hotelKrakkóban,büféreggeli

Kedvezményesrészvételidíjannepihétvégére:29.990Ft/főEredetidíj:39.990Ft /fő

Egyágyas felár: 9.300Ft/fő

Arészvételidíjtartalmazzaaszervezést,utazástautóbusszal,magyarnyelvűcsoportkísérő idegenvezetést,3*os szállástésbüféreggelit.

A fakultatívprogramokésa beléjegyekkülönfizetendők:

 

     AzAuschwitzi fakultatív program részvételidíja 4.500Ft/fő,amiaz utazási irodában fizetendő.Minimumrésztvevőilétszám15 fő.

     Beléjegy:ingyenes,azonban kötelezőhelyiidegenvezetőért ésaudiotechnikai

eszközért25PLN/főfizetendő,amelyeta buszon kellodaadniaz idegenvezetőnek

     A wielickaisóbánya fakultatívprogramrészvételidíja:4.000Ft/fő,amiaz utazási irodában fizetendő. Minimumrésztvevőilétszám10fő.

     Beléjegy:Felnőttjegy49PLN/fő,gyermek és26évalattidkjegy (érvényes

igazolvánnyal) 32PLN,a kötelezőhelyiidegenvezetőért 20PLN/főfizetendő egységesen,amelyet a buszonkellodaadniaz idegenvezetőnek

BalesetBeteggPoggyászbiztosításirodánkbankedveáronköthető.

 

Megosztás

Ez a webhely cookie-kat használ szolgáltatásai biztosításához és a forgalom elemzéséhez.