, ,

Kis vállalkozói probléma! Hiányzió alaptőke?!

Tag kérdezte: Bátyámmal együtt egy korlátolt felelősségű társaságot működtetünk. A társaság törzstőkéje 500.000 Ft. Hallottuk, hogy ezt 2016. év elejéig 3.000.000 Ft-ra kell felemelnünk. Sajnos, bár a vállalkozás jól megy, de mivel a nyereséget eszközökre fordítottuk, nem áll a rendelkezésünkre a 2.500.000 Ft, amivel az emelést el tudjuk végezni. Mit tegyünk? Az ügyvéd válaszol: A…

By.

min read

Megosztás

Tag kérdezte:

Bátyámmal együtt egy korlátolt felelősségű társaságot működtetünk. A társaság törzstőkéje 500.000 Ft. Hallottuk, hogy ezt 2016. év elejéig 3.000.000 Ft-ra kell felemelnünk. Sajnos, bár a vállalkozás jól megy, de mivel a nyereséget eszközökre fordítottuk, nem áll a rendelkezésünkre a 2.500.000 Ft, amivel az emelést el tudjuk végezni. Mit tegyünk?

Az ügyvéd válaszol:

A Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló törvény szerint a korlátolt felelősségű társaságok az első társasági szerződés módosításukkal egyidejűleg, de ha ilyenre nem kerül sor, legkésőbb 2016. március 15-ig  kötelesek dönteni az új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésükről, és ezt a taggyűlési határozatot be kell nyújtaniuk a cégbírósághoz. Ugyaneddig az időpontig kell a társasági szerződésüket úgy módosítani, hogy az megfeleljen az új Ptk. rendelkezéseinek.

A törvény előírja azt is, ha a társaság törzstőkéje nem éri el a 3.000.000 Ft-ot, legkésőbb 2016. március 15-ig fel kell azt emelnie 3.000.000 Ft-ra. A törzstőke felemelése többféle módon történhet. Igy a tagok részéről törzsbetétek befizetésével, nem pénzbeni vagyoni hozzájárulás nyújtásával, vagy a társaság nem lekötött, törzstőkén felüli vagyonából. A társaság taggyűlésének kell határoznia arról, hogy a törzstőke emelés a törzstőkén felüli vagyonból történik. Azt a tényt, hogy a társaságnak van nem lekötött, törzstőkén felüli vagyona, hat hónapnál nem régebbi beszámolóval, vagy közbenső mérleggel kell igazolni a cégbíróság felé. A törzstőkén felüli vagyonból történő tőkeemelés a tagok törzsbetétjeit a korábbi törzsbetétek arányában növeli. A kérdező esetében a törzstőke növelés az utóbbi módon történhet.  

 

Megosztás

Ez a webhely cookie-kat használ szolgáltatásai biztosításához és a forgalom elemzéséhez.