Jelentős sikerekről számolt be Elnökségünk a 3. Országos Tagyűlés alkalmával

2016.05.05-én délután megrendezésre került Szervezetünk 3. rendes éves Taggyűlése, melyen több pontban is az Elnökség sikerekről és előrehaladásról számolt be. Bajzik Tamás elnök úr ünnepélyes megnyitó beszéde után melyen örömmel üdvözölte a régi és új tagtársakat, a Taggyűlés megkezdte munkáját. A már előre a meghívókban is meghirdetett napirendi pontok alapján, 1. pontnak megfelelően a levezető…

By.

min read

Megosztás

160505

2016.05.05-én délután megrendezésre került Szervezetünk 3. rendes éves Taggyűlése, melyen több pontban is az Elnökség sikerekről és előrehaladásról számolt be.

Bajzik Tamás elnök úr ünnepélyes megnyitó beszéde után melyen örömmel üdvözölte a régi és új tagtársakat, a Taggyűlés megkezdte munkáját. A már előre a meghívókban is meghirdetett napirendi pontok alapján, 1. pontnak megfelelően a levezető elnök, jegyzőkönyv-vezető és jegyzőkönyv hitelesítők, szavazatszámláló bizottság megválasztása megtörtént.

A 2. pont alapján következett a tisztújítás: az új csoportvezetők személyének jelölése és választása. A folyamatos taglétszám növekedés miatt vált szükségessé egy tisztviselő kinevezése a közlekedési tagozatban a tagozatvezetés segítésére.

A Taggyűlés és az Elnökség Töreki Béla személyére tettek javaslatot, melyet a Taggyűlés egy tartózkodó kivételével el is fogadott. A 3. pont alapján a 2015. évi gazdasági beszámoló és a 2016. évi gazdasági terv megvitatása, megszavazása volt terítéken, melyet János Judit alelnök asszony ismertetetett az egybegyűltekkel. A sarokszámok és a tervezett bevételek alapján alelnök asszony elmondta, hogy új fejlesztésekre, géppark bővítésre is lesz lehetősége szervezetünknek, így folytatva az eddig megszokott magas színvonalat, az innovációs fejlesztések terén. Az elmondottak és ismertetett információk alapján a számok tükrében a taggyűlés egyhangúan elfogadta a 2015. évi gazdálkodás beszámolóját és a 2016. év előirányzott tervezetét.

A 4. pontban Szervezetünk által jelenleg elindított programtervezetekkel kapcsolatos beszámolót adott elő Bajzik Tamás elnök úr. Elnök úr ismertette a jelenlegi 16. futó projektet és még további 4 hosszú távú több éves projektet is. A projektek kimerítő és mélyreható megvitatása, javaslatok megtétele után az elnöki expozét a taggyűlés egyhangúan elfogadta és felhatalmazta az Elnökséget azok lefolytatására.

5. pontkén az „egyebek” között került megvitatásra és bejelentésre, hogy a mindkét fél számára előnyös együttműködési megállapodás született a KISOSZ Alfaképző Intézetével, mellyel így teljessé vált a szervezet Szociális Védőháló Projektje, mellyel az állását vesztett tagtársak juthatnak kedvezményesen, vagy a lehetőségekhez mérten ingyen új szakmához és ezzel együtt álláshoz is.
Elnök úr beszámolt arról is, hogy sikeresen befejezésre kerültek a +Discount Első Magyar Kedvezményhálózat Konzorciumával is a tárgyalások, melynek eredményeképpen a szervezet egész tagsága a Tagkártya Tagozaton keresztül 1500 vállalatnál, vállalkozásnál juthat akár 50% kedvezményhez, melyet a fejlett paypass technológiával működő, korszerű tagkártyával lehet igénybe venni. A kedvezményhelyekről és a kedvezmények mértékéről a szervezet honlapján tájékozódhatnak tagtársaink a Tagozataink / Kedvezmény Tagkártya Tagozat menüpontban.

A Taggyűlés az elnöki beszámolót és a tagtársak számára megkötött nagy előnyökkel bíró szerződéseket az elhangzottakkal együtt figyelembe véve egyhangúan elfogadta.
Ezt követően, mivel más felvetés és kérdés már nem érkezett a Taggyűléshez, Bajzik Tamás elnök úr záróbeszédét követően 19 óra 20 perckor az ülést lezárta és az Elnökség nevében megköszönte a megjelentek felelősségteljes döntéshozatalát és munkásságát a Taggyűlés gyors és sikeres lebonyolításában.

Megosztás

Ez a webhely cookie-kat használ szolgáltatásai biztosításához és a forgalom elemzéséhez.