Futár Tagozat

Bemutatkozás

Az NSZ futár tagozata 2022-ben alapult meg, hogy képviselje és védje a futárok jogait és érdekeit. A tagozat létrejöttét az indította el, hogy 2022 nyarán a KATA törvény módosítása sok futár megélhetését kockáztatta, ezért több tüntetést is szerveztünk. Ekkor jöttünk rá, hogy nekünk mint futárok nincs semmilyen érdekképviseletünk és teljesen kiszolgáltatott pozícióban vagyunk, legyen szó alkalmazott vagy vállalkozó futárokról. Ezek után eldöntöttük, hogy alapítani kell egy tagozatot, hogy a futároknak is legyen kihez fordulni, ha problémája van vagy érdekképviseletre lenne szüksége. Mint futárok mi is tudjuk, hogy egyedül is erősek vagyunk, hisz a legrosszabb időben is képesek vagyunk kimenni, hogy elvégezzük azt a feladatunkat. De ha mind összefogunk, akkor olyan erőt képviselhetünk, ami előtt nincs lehetetlen. De ehhez az kell, hogy csatlakozzatok a tagozathoz, hisz mi egy csapat vagyunk, egymásért állunk ki és közös célokért küzdünk.

Pár rövidtávú tervünk

 • Fehéríteni a futár állományt (szürke és illegális formából áttolni legális formába a munkát).
 • Futárok jobb megítélése.

Néhány hosszútávú tervünk

 • Európai szintű szakszervezeti kapcsolatokat kiépíteni (pl.: EU felé egységes fellépés/érdek képviselet, külföldi munkalehetőségek támogatása)
 • Igazságosabb adónem kialakítása a vállalkozó futároknak.
 • Erős érdekképviselet a cégek és az állam felé.

Milyen előnyökkel jár a tagság?

A szakszervezeti tagság számos előnnyel jár a futárok számára. Néhány példa:

 • Élet és Baleset biztosítás:
 • Felelősség biztosítás:
 • Kedvezményes telefon flotta:
 • Jogi segítség:
 • Banki kedvezmények:

Hogyan csatlakozhatsz

Ha szeretnél csatlakozni a futár tagozathoz, kövesd az alábbi lépéseket:

 1. Add meg az adataidat az alábbi felületen: GOMB
 2. Fizesd be a tagsági díjat: GOMB
 3. És élvezd a tagságot!

Kapcsolat

Ha kérdésed van, lépj kapcsolatba velünk az alábbi elérhetőségeken:

PREAMBULUM

03/01/2022/NSZ

Az NSZ ELNÖKSÉGÉNEK HATÁROZATA

a Futár Tagozat alapításról

(HATÁLYBA LÉPÉS: 2022. 10. 13.)

PREAMBULUM

A NSZ Tagsága, a mai napon döntött arról, hogy a Futárként dolgozó tagjai számára létrehoz egy képviseleti tagozatot, a munkáltatóknál, fuvarszervező, éttermi és bármely vendéglátói, vegyeskereskedelmi, vagy étel szállítást szervező jogi személyiséggel vagy jogi személyiséggel nem rendelkező vállalkozásban való érdekeik képviseletére, mely 03/01/2022/NSZ Határozat számon rögzítésre kerül.

Továbbiakban:

HATÁROZAT

Az NSZ Futárszervező tevékenységet szervező profitorientált szabadpiaci szereplőknél bármilyen szerződéses státusban lévő tagjainak védelméről

 1. A Nemzeti Szakszervezet Tagsága, a Futárszervező tevékenységet szervező profitorientált szabadpiaci szereplőknél bármilyen szerződéses státusban lévő tagjai érdekének képviseletére, alapszabályban vállalt kötelezettségének eleget téve rendelkezik határozatában a Futár Tagozat létrehozásáról.
 2. A NSZ tisztségviselőinek feladata, hogy a NSZ céljainak és alapszabályának megfelelően szervezzék, irányítsák, felügyeljék és képviseljék a NSZ tevékenységét, gondoskodjanak a Küldöttgyűlés határozatainak végrehajtásáról.
 3. Tagozatvezető feladatai:
  1. A szervezet tisztviselője, az általa vezetett tagozat képviseletében eljárhat, kivéve azokat az ügyeket, amelyekre Alapszabály a Küldöttgyűlés vagy valamely másik tisztviselő kizárólagos hatáskörét állapítja meg,
  2. köteles a tagozat tagjainak a kért felvilágosítást megadni, jelzett problémáikat, észrevételeiket az Elnökség felé továbbítani,
  3. a szakszervezet tagozatvezetővel azonos munkáltatónál munkaviszonyban álló tagjait a munkáltató felé képviseli,
  4. segítsen a tagozat tagjainak a szakszervezeti tevékenységükben.
  5. toborozzon további tagokat a szakszervezetbe.
  6. működjön együtt a többi tagozattal.
 4. Tagdíj mértéke: A Küldöttgyűlés évente meghatározza a legkevesebb befizetendő tagdíj mértékét (minimum tagdíj). A tag dönthet ennél nagyobb összegű tagdíj fizetéséről, illetve egyes tagozatok tagjaiktól megkövetelhetik magasabb összegű tagdíj megfizetését, azonban ez a tagnak érdekképviselet, érdekvédelem és jogi képviselet igénybevételére vonatkozó, valamint szavazati jogát nem érintheti, ezen jogok a minimum tagdíj befizetésével már mindenki számára egyenlően elérhetőek.
  A Küldöttgyűlés az alakuló ülésén meghatározza a pártolói tagdíj mértékét. A pártoló tag dönthet nagyobb összegű tagdíj fizetéséről, valamint jogosult belépni a NSZ bármely tagozatába és az esetlegesen ott előírt további tagdíj megfizetése után a tagozat által nyújtott szolgáltatásokat igénybe veheti.
 5. Tagdíj fizetésének módja: A havonta esedékes tagdíjat illetményből, bérből történő levonás útján, illetőleg készpénzben, csoportos beszedési megbízással vagy átutalással, tárgyhónap 15. napjáig történő teljesítéssel kell megfizetni. A havonta esedékes tagdíjat egy évre, félévre vagy negyedévre előre is meg lehet fizetni.
 6. A befolyt tagdíj felhasználása: A befolyt minimum, illetve a tagok által önként befizetett magasabb tagdíjat a NSZ Tagsága jogosult felhasználni az éves, központi költségvetési tervnek megfelelően. Az egyes tagozatok tagsági követelménye miatt megfizetett további tagdíjat a NSZ Tagsága köteles elsősorban a tagozat által nyújtott szolgáltatás lehető legjobb színvonalú nyújtására fordítani.

2. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Tagozatok jogállásáról a NSZ Alapszabálya rendelkezik, mely a következő:

NSZ Alapszabály: 10.4. Tagozatok

A tagozatok a tagok azonos érdekek, közös érdeklődés, kulturális és szabadidős tevékenység mentén szerveződő, de a NSZ keretén belül működő csoportok.

A tagozatok létrehozását a NSZ Küldöttgyűlésén is be lehet jelenteni. A bejelentést követően a Küldöttgyűlés a legközelebbi alkalommal megválasztja a tagozat vezetőjét.

Minden munkáltatónál, ahol a NSZ tagsággal rendelkezik, a munkavállalók megfelelő képviselete érdekében képviseleti célú tagozatot lehet létrehozni. Egy munkáltatónál csak egy ilyen tagozat működhet.

A fenti, képviseleti tagozatokon felül a tagok közös érdeklődés, kulturális és szabadidős tevékenység, egyéb szolgáltatás szervezett igénybevételére tagozatot alapíthatnak (például nyugdíjas tagozat), vagy jogukban áll az Elnökség által létrehozott tagozatokba belépni és a tagozati tagsággal járó többletszolgáltatásokat igénybe venni, kötelesek azonban a tagozati tagsággal esetlegesen velejáró többletfeltételeket teljesíteni.

Egy tag egyszerre több tagozatnak is tagja lehet.

A tag a tagozatból a tagozatban meghatározott szabályok szerinti elszámolást követően (például részére kiadott sporteszközök leadása) léphet ki. A tagozatból történő kilépés nem jelenti a szakszervezetből történő kilépést. Tagozatból tagot, ameddig tagozati kötelezettségeit teljesíti, kizárni nem lehet.

3. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

  1. Jelen határozat hatálya fennmarad, amíg azt a szervezet Tagsága, a Küldöttgyűlés határozatának egyhangú döntésével azt nem módosítja, vagy hatályon kívül nem helyezi,
  2. vagy amíg a szervezet határozatképes Küldöttgyűlése 2/3-os többséggel, határozati döntésével azt nem módosítja, vagy hatályon kívül nem helyezi.

Jelen határozat célja csak, és kifejezetten a NSZ működését, tagjainak megelégedettségét és védelmét hivatott szolgálni.

Ez a webhely cookie-kat használ szolgáltatásai biztosításához és a forgalom elemzéséhez.