Közlekedésben dolgozók

A közösségi közlekedésben dolgozó tagjaink tagozata

Szervezetünk azon tagjai, akik a BKV, BKK, MÁV-HÉV, VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt., ArrivaBus Kft., illetve egyéb budapesti vagy országos közösségi közlekedési vállalatnál állnak alkalmazásban.

1/1/2022/NE

AZ NSZ ELNÖKSÉGÉNEK HATÁROZATA

SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS RENDSZERE

KÖZLEKEDÉSI TAGOZAT TAGSÁGÁNAK

(HATÁLYBA LÉPÉS: 2022.02.10.)

PREAMBULUM

Az NSZ Elnöksége, a mai napon döntött arról, hogy az NSZ / Közlekedési Tagozatában tagi jogviszonyban álló személyek, munkavállalói jogviszonyával kapcsolatos érdekeinek előmozdítása és megvédése érdekében szociális támogatási rendszert létesít (továbbiakban: SZTR). Az SZTR keretein belül – az NSZ általános célmeghatározásán felül – elődlegesen a rendezett tagsági viszonnyal rendelkező tagjainak, továbbá a 2012. évi I. törvény alapján foglalkoztatási jogviszonyban lévő munkavállalóinak külön erre a célra létrehozott SZTR nyilatkozat kitöltésével és saját kezű aláírásával kell ellen jegyeznie a legalább egy éves tagsággal rendelkező „rendes” tagoknak, továbbá az újonnan belépni szándékozóknak. Az SZTR létrehozó határozat az 1/1/2022/NE számon rögzítésre kerül.

Továbbiakban:

HATÁROZAT

AZ NSZ – SZTR KÖZLEKEDÉSI TAGOZAT

TAGSÁGÁNAK

 1. A NEMZETI SZAKSZERVEZET Elnöksége, a 2012. évi I. törvény alapján rendes tagsági jogviszonnyal, valamint foglakoztatási jogviszonnyal rendelkező és foglalkoztatott – tagjai érdekének képviseletére, az alapszabályban vállalt kötelezettségének eleget téve rendelkezik határozatában az SZTR KÖZLEKEDÉSI TAGOZAT TAGSÁGÁNAK létrehozásáról.
 2. Az SZTR létrehozásának célja, hogy elsődlegesen az 1. pontban felsorolt rendes tagsági jogviszonnyal és a 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó jogviszonyban foglalkoztatott tagjainak a Szociális képviseletét ellássa, valamint a tagok jogviszonyával kapcsolatos érdekeit előmozdítsa és megvédje.
 3. A NSZ tisztségviselőinek feladata, hogy a NSZ céljainak és alapszabályának megfelelően szervezzék, irányítsák, felügyeljék és képviseljék a NSZ tevékenységét, gondoskodjanak a taggyűlés határozatainak végrehajtásáról.
 4. Az újonnan belépni szándékozó tag részére 10.000 Ft, az az Tízezer Ft összegig szociális támogatás folyósítható, egyszeri alkalommal amennyiben a belépéskor ezt jelzi. A belépési nyilatkozat kitöltésétől számított 15 napon belül kell kérelmét leadni. Amennyiben ez nem történik meg, jogvesztő határozatnak van helye, jogorvoslatnak helye nincs.
 5. Azon tag, aki legalább egy éve tagja az NSZ / Közlekedési Tagozatának, minden év végén igénybe vehet egy egyszeri 5000 Ft, az az Ötezer Ft támogatást. Ennek feltétele, hogy az adott évben nem volt:
  • szociális támogatási kérelme
  • gyermekszületési támogatási kérelme
  • gyermekiskoláztatási támogatás kérelme
  • temetési segély kérelme
  • biztosítási eseménye
  • jogsegély szolgálat igénybevétele

Fenti esetek bármelyikének megléte esetén a tag nem jogosult év végén az 5000 Ft összegű SZTR-t igénybe venni.

A támogatási kérelem leadásának legutolsó határideje minden év december 1. napja.

 1. Az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság havonta maximálisan 50 fő új belépő SZTR kérelmét bírálhatja el, beérkezési sorrendben. Ezt meghaladó létszám esetén Rendkívüli Küldöttgyűlési összehívása és engedélye szükséges, melyet határozatba és jegyzőkönyvbe kell foglalni.

2. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 1. A tag a tagozatból a tagozatban meghatározott szabályok szerinti elszámolást követően (az alapszabály vonatkozó rendelkezései alapján) léphet ki. A tagozatból történő kilépés nem jelenti a szakszervezetből történő kilépést. Tagozatból tagot, ameddig tagozati kötelezettségeit teljesíti – az NSZ szervezetéből a tagsági viszonynak a szakszervezet által történő felmondása és a tag kizárása kivételével – kizárni nem lehet.
 2. Azon tag, aki az SZTR-t igénybe veszi, új belépőként, és fél éven belül (belépését követő 6 hónapon belül) szűnik meg tagsága, 100.000Ft, az az Százezer Forint díjat köteles az NSZ részére megfizetni, mely a feltételezett kedvezmények és más szolgáltatások kedvezményeinek megfizetését szolgálja (a felsorolást az 1.sz. melléklet tartalmazza).
 3. Azon tag, aki az SZTR-t igénybe veszi, új belépőként, és egy éven belül (belépését követő 12 hónapon belül) szűnik meg tagsága, 50.000Ft, az az Ötvenezer Forint díjat köteles az NSZ részére megfizetni, mely a feltételezett kedvezmények, flotta kedvezmények, Jogsegélyszolgálat és más szolgáltatások kedvezményeinek megfizetését szolgálja (a felsorolást az 1.sz. melléklet tartalmazza).
 4. Fentieket SZTR nyomtatványon, az új belépő tag, aláírásával, mint két fél együttes, minden külső befolyástól mentes, szabad akaratából fakadó szerződést fogadja el. A nyomtatványon az új belépő tag a határozat szám 1/1/2022/NE melletti jelölő négyzet X el történő jelölésével, továbbá aláírásával egyértelműen kijelenti, hogy jelen határozatnak és annak minden jogi és anyagi kötelezettségének alá veti magát.
 5. A 1/1/2022/NE 2.2 és 2.3 pont esetén a megfizetendő összeget az NSZ tagság megszűnését követő nyolc naptári napon belül kell megfizetni átutalással, esetleg a számlavezető pénzintézet pénztárában számlára történő közvetlen készpénzzel történő befizetéssel (CIB Bank bármely fiókja), vagy a szervezet honlapján (https://nesze.org/tagdíj/ befizetés menüpont) történő bankkártyás terminál használatával. Amennyiben nyolc naptári napon belül nem történik meg semmilyen jellegű pénzügyi tranzakció, vagy befizetés, abban az esetben jogi eljárás megkezdésének van helye, melynek minden további teljes anyagi költsége a mulasztó felet, volt tagot terheli. A határnap lejárta jogvesztő hatályú, annak eltelte után panasznak helyt adni nem lehet, az NSZ Elnökségének mérlegelési jogköre nincsen. Az NSZ Elnökségének a kártérítési jogi eljárás megindítását határozatban kell kihirdetnie az érintettek részére, melyet igazolható formában kell eljuttatnia, elektronikusan e-mailben, vagy postai úton az érintett részére és a kártérítési végrehajtási eljárást azonnal meg kell kezdenie.

3. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

  1. a) Jelen határozat hatálya fennmarad, amíg azt a szervezet Elnöksége, elnökség határozatának egyhangú döntésével azt nem módosítja, vagy hatályon kívül nem helyezi,
  2. b) vagy amíg a szervezet határozatképes Taggyűlése 2/3-os többséggel, határozati döntésével azt nem módosítja, vagy hatályon kívül nem helyezi.

Jelen határozat célja csak, és kifejezetten az NSZ működését, tagjainak megelégedettségét és védelmét hivatott szolgálni.

1. SZÁMÚ MELLÉKLET

A feltételezett kedvezmények és más szolgáltatások kedvezményeinek megfizetéséről

 A feltételezett kedvezmények és más szolgáltatások kedvezményei az alábbiak:

 • mobiltelefon szolgáltatás
 • mobil internet szolgáltatás
 • sms szolgáltatás
 • Unicredit Bank által nyújtott:
  • kedvezményes személyi kölcsönök és módozatai
  • pénzügyi és befektetési tanácsadás
  • kedvezményes és ingyenes számlacsomagok és módozatai
  • kedvezményes lakáshitelek és módozatai
  • 0-24-es személyi bankár szolgáltatás
 • CIB Bank által nyújtott:
  • kedvezményes személyi kölcsönök és módozatai
  • pénzügyi és befektetési tanácsadás
  • kedvezményes és ingyenes számlacsomagok és módozatai
  • kedvezményes lakáshitelek és módozatai
 • kedvezményes szerviz szolgáltatás a szervezet műhelyében és szerződött partnereinél, kedvezményes alkatrész lehetőségével
 • orvosi, fogszakorvosi, implantológiai kedvezményes szolgáltatások
 • bírósági kedvezményes képviselet devizaügyekben, banki ügyekben, végrehajtási ügyekben, családjogi ügyekben, örökösödés, ingatlan adás és vétel esetén
 • Egon, Signal, Union csoport, kedvezményes ingó-, ingatlan-, KGFB, élet-, baleset-, utas-, nyugdíj- biztosítások, előtakarékoskodás
 • kedvezményes könyvelői és adótanácsadási szolgáltatás
 • ingyenes média tartalmak és tájékoztatás minden elektronikus felületen
 • szociális támogatások
 • kedvezményes sport és táboroztatási lehetőség a szervezet PSE Sportegyesületénél
 • kedvezményes papír, írószer, irodai termékek és iskolaszerek partnerünknél (Spor-vell Kft.)
 • ingyenes, vagy kedvezményes jogi szolgáltatás bírósági végrehajtási ügyekben

Ez a webhely cookie-kat használ szolgáltatásai biztosításához és a forgalom elemzéséhez.