Szolgáltatási elemek – Szociális Védőháló Projekt

Információnyújtás

A szervezethez forduló személy (tag) részére szakmai ismereteket nem tartalmazó
tájékoztatás nyújtása.

Tanácsadás

 • az igénybe vevő NSZ tag bevonásával történő,
 • jogait, lehetőségeit figyelembe vevő, kérdésére reagáló,
 • élethelyzetének, szükségleteinek megfelelő vélemény-, javaslatkialakítási folyamat,
 • a megfelelő információ átadása valamilyen egyszerű vagy speciális felkészültséget igénylő témában,
 • amely valamilyen cselekvésre, magatartásra ösztönöz, vagy nem kívánatos cselekvés, magatartás elkerülésére irányul.

A szolgáltatásnyújtás célja

 • általános és speciális információk megadása,
 • az információhoz való hozzáférés segítése,
 • a döntéshozatalhoz szükséges tényezők figyelembevételét segítő információadás-, keresés támogatása.

Esetkezelés

 • igénybe vevő, NSZ tag szükségleteinek kielégítésére (problémájának megoldására, illetve céljai elérésére) irányuló,
 • megállapodáson, illetve együttműködésen alapuló,
 • tervszerű segítő kapcsolat,
 • amely során számba vesszük és mozgósítjuk az igénybe vevő/ igénybe vevők
 • saját és támogató környezete erőforrásait,
 • továbbá azokat a szolgáltatásokat és juttatásokat, amelyek bevonhatók a célok elérésébe,
 • újabb problémák megelőzésébe.

A szolgáltatásnyújtás célja

 • az igénybe vevő támogatása reális célok elérésében
 • konfliktuskezelésben, döntéshozásban, problémamegoldásban,
 • kapcsolattartásban, érdekképviseletben
 • és szociális kompetenciák fejlesztésében való együttműködő támogatás biztosítása.

Milyen tevékenységek tartoznak ide?

Információnyújtás, esetvitel, figyelemmel kísérés,

Jogi tanácsadás

Jogász munkatársunk jogi tanácsadást, tájékoztatást nyújt. Segíti a hivatalos iratok
megértését, javaslatot tesz a szükséges jogi intézkedésekre.
Tagjainknak az egyes ügyvédi szolgáltatásokért nem kell fizetnie, (bár az esetleges
eljárásokkal kapcsolatos költségek, a tagot terheli), természetesen részletes tájékoztatás
mellett. Jogászainknak kötelessége a tag költségeinek minimalizálása. Ezért ahol csak lehet
költségmentességért, költségkedvezményért, részletfizetésért folyamodunk.
Nehéz szociális helyzetben lévő tagjaink költségtérítésre is pályázhatnak.

SZOLGÁLTATÁSI ELEMEK “SZAKMAI” ALAPON

NSZ tagság a következő folyamatosan bővülő területeken biztosít könnyebbséget és kedvezményeket tagjainak, a mindennapi ügyeik intézéséhez, a szolgáltatásokat célzottan a szükségleteikhez igazítva.

 • Fejlett Paypass technológiával rendelkező tagsági kártya országosan több mint 1500 vállalat és vállalkozásnál akár 50 % árkedvezményt biztosít
 • Fogászat, szájsebészet és Implantológia (egészségpénztári kártya elfogadóhely)
 • Masszázs Hölgy tagjainknak (svéd, kismama, thai, cellulit- alakformló masszázs)
 • Papír írószer, tanszerek és játékokra vonatkozó különösen nagy, tagsági kedvezmény
 • Nagykereskedelmi áron vásárolhatnak számítógép és egyéb informatikai eszközök,
 • technikai kiegészítő elektronikus termékeket tagjaink
 • Utazási irodánál (partner) kedvezményes hazai és külföldi üdülések, nyaralások
 • Kedvezményes telefonflotta lehetőség, (számhordozás)
 • Kedvezményes vásárlás, kommunikációs eszközök (Tabletek, telefonok)
 • Teljes körű gépjárműszerviz (5 – 40 % kedvezmény alkatrészekre)
 • Lakatos munkák (karbantartás, zárak cseréje, javítása, rácsok, kerítések készítése)
 • Ingatlan építéssel kapcsolatos teljes körű állapotba hozatal
 • Otthoni és irodai bútorok gyártása
 • Költöztetés és teherszállítás
 • Bútor kárpitozás
 • Szabászat, varroda
 • Álláskeresési segítség
 • Modern Élet és Baleset biztosítás (6 hónapos kortól – 80 éves korig)
 • Tanfolyamok és továbbképzések
 • Felelősségbiztosítás (munkaidő alatt megsérült eszközök kártalanítása ne a dolgozó béréből történjen)
 • Adószakértő
 • TB ügyintéző
 • Könyvvizsgáló
 • Családjogi, Ingatlan, Szakjogászi, büntető ügyekben jártas ügyvédek

SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK

Szociális rászorultságtól függő pénzbeli, egyszeri támogatások

Édesanya és babavédő támogatás

Édesanyáknak és újszülött gyermeküknek járó, a baba “érkezését” követően.
Az igénylést, csak az édesanya vagy az édesanya által meghatalmazott személy intézheti.

Igénylés feltétele:

 • szülést követő 60 napon belül
 • az édesanya vagy édesapa 1 éves, folyamatos NSZ tagsága. csatolandó mellékletek:
 • kérelem formanyomtatványa
 • újszülött születési anyakönyvi kivonatának másolata
 • két tanú előtt aláírt meghatalmazás

Új életszakasz hozzájárulás

Egy szülős családok gyermekeinek, általános és/vagy középiskolás életszakaszba lépésük
esetén igényelheti a szülő.

Igénylés feltétele:

 • a szülő 1 éves, folyamatos NSZ tagsága. csatolandó melléklet:
 • kérelem formanyomtatványa
 • gyermek nevére kiállított személyi azonosító
 • hallgatói jogviszony igazolás

Szépkor oltalom támogatás

Nyugellátásban részesülő, 65. életévét betöltött, személy igényelheti, ha olyan élethelyzetbe került, amely létfenntartását veszélyezteti.

Igénylés feltétele:

 • 2 éves folyamatos NSZ tagság
  Támogatás akkor engedélyezhető, ha a kérelmező havi jövedelme nem haladja meg
 • a 85.000 forintot, ha a kérelmező egyedül él
 • a 75.000 forintot, ha a kérelmező közeli hozzátartozójával közös háztartásban él csatolandó mellékletek:
 • kérelem formanyomtatványa
 • nyugdíjszelvény
 • nyilatkozat (a kérelmező személynek a kérelmében nyilatkoznia kell a havi jövedelméről is)

Recesszió mérséklő támogatás

Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként recesszió mérséklő támogatás igényelhető.

Igénylés feltételei:

 • 2 éves NSZ tagság
 • ha az NSZ tag gondoskodott az elhunyt eltemetéséről csatolandó mellékletek:
 • kérelem formanyomtatványa
 • család előző havi jövedelem igazolása
 • az eredeti temetési számla
 • halotti anyakönyvi kivonat másolata

Ez a webhely cookie-kat használ szolgáltatásai biztosításához és a forgalom elemzéséhez.