Fontosabb jogszabályok

Az alábbi jogszabályok, törvények és rendeletek, valamint kollektív szerződések és mellékleteik azon célból kerültek elhelyezésre ezen a felületen, hogy tagtársaink és a jogaikat és kötelességeiket ismerni kívánó olvasóink azokat megismerhessék és jogos kérdéseket vethessenek fel.

Amennyiben javaslata lenne azzal kapcsolatban, hogy milyen jogszabállyal lehetne még gazdagítani a jogszabályi tárat, akkor azt kérjük jelezze az alábbi e-mail címen: info@nesze.org

Sarkalatos törvényeink, melyek alapján a hétköznapi életünket is éljük:

Magyarország Alaptörvénye

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről

2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

1989. évi VII. törvény a sztrájkról

1/1975 II. 5. KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól (KRESZ)

2016. évi CLV. törvény a hivatalos statisztikáról

2008. évi XL. törvény a földgázellátásról

2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról

Főbb törvények, melyek a polgári és hivatásos állományú munkahelyek működését szabályozzák, vagy írják le:

2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről

2015. évi XLII. törvény a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról

1994. évi XXXIV. törvény a rendőrségről

1995. évi CVII. törvény a büntetés végrehajtási szervezetről

2013. évi CCXL. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról

2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről

7/2015. (VI. 22.) HM rendelet a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról

2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről

2012. évi CCV. törvény a honvédek jogállásáról

2016. évi LII. törvény az állami tisztviselőkről

2010. évi CXXII. törvény a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról

64/2012. (XII. 12.) BM rendelet az Országgyűlési Őrség egyenruha-ellátásra jogosult hivatásos állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról

Munkavégzéssel kapcsolatos törvények, és a dolgozókat munkahelyi elfoglaltságuk közben védő rendeletek:

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről

50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről

39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről

39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet a munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról

A munkáltatók, vagy megrendelők, csak az alábbi eszközökkel végezhetnek legálisan ellenőrzéseket, vagy hiteles méréseket:

Hitelesítés eszközökre, avagy mi számít hitelesített eszköznek?

Kollektív Szerződések és mellékleteik:

BKV Zrt. Kollektív Szerződés 2012 oldalak: 1-20

BKV Zrt. Kollektív Szerződés 2012 oldalak: 21-50

BKV Zrt. Kollektív Szerződés 2012 oldalak: 51-53

BKV ATÜI KSZ IG melléklet befogadó

BKV ATÜI KSZ IG melléklet

BKV FKI KSZ IG melléklet 1.sz.mód 2014 1216

BKV FKI KSZ IG melléklet 1.sz.mód befogadó 20150108

BKV FKI KSZ IG melléklet befogadó

BKV KSZ2010IGMELL Kommunikációs Igazgatóság

BKV KSZ2012 3.sz.mód

BKV KSZ2012 IgMell VÜI törzs 1. sz. mód 20141103

BKV KSZ2012 Melléklet HÉV Üzig 1.sz.mód 20150216

BKV KSZ2012 Melléklet HÉV Üzig 1.sz.mód Befogadó nyilatkozat 2015

BKV KSZ2012 Melléklet Metró Üzig

BKV KSZ2012 Melléklet Villamos Üzig

BKV KSZ 2012 VÜI Törzs 1.sz.mód befogadó 20150130

BKV Metró KSZ befogadó

BKV Metró KSZ megállapodás

Bedőlt hitelek, vagy más ítéletek során alkalmazandó törvények, rendeletek:

1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról

Törvényi meghatározások fegyveres vagyonőröknek vagy sportlövőknek:

2004. évi XXIV. törvény a lőfegyverekről és lőszerekről

Egyéb közlekedéssel, vasúttal, áruszállítással összefüggő törvényi szabályozások:

2015. évi CCXXV. törvény egyes közúti és vasúti közlekedéssel, valamint fogyasztóvédelemmel összefüggő törvények módosításáról

2016. évi CV. törvény a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 2015. és 2016. évi módosításaival egységes szerkezetben történő kihirdetéséről

A KÖZLEKEDÉSÉRT FELELŐS MINISZTER SZABÁLYOZÁSI FELADATKÖRÉBE TARTOZÓ, VASÚTI FORGALMAZÁSI KÖVETELMÉNYEK TEKINTETÉBEN – AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK KIVÉTELÉVEL – ELJÁRÓ MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELŐ SZERVEZETEK 2016.03.16

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról

Veszélyes áruk, vegyi anyagok szállításával összefüggő törvényi feltételek:

25/2014. (IV. 30.) NFM rendelet a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról

61/2013. (X. 17.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról

2015. évi LXXXIX. törvény a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

Ez a webhely cookie-kat használ szolgáltatásai biztosításához és a forgalom elemzéséhez.